Vernostný program

Ceníme si vašu vernosť a dôveru.

Preto sme od 16.9.2019 pre vás pripravili nový program vernostných kariet, prostredníctvom ktorého získate 5% alebo 10% zľavu z vašich nákupov.

Viac informácií vám radi poskytneme osobne.

Tím Comodo

[]
1 Step 1
Osobné údajepick one!
Reklamapick one!
Marketing

Týmto vyhlasujem, že som bol/a pred udelením tohto súhlasu informovaný/á o všetkých právach a skutočnostiach v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Informácia pre dotknutú osobu podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Kto spracúva Vaše osobné údaje: COMODO, s.r.o., Hálkova 2753/13, 010 01 Žilina, IČO: 46 419 918, kontakt: comodo@comodoconcept.sk. Aké osobné údaje zhromažďujeme: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, e-mail, tel. číslo. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje: Správa a spracovanie Vášho nákupu a práv z neho vyplývajúcich; Spravovanie a spracovanie za účelom vytvorenia Vášho osobného profilu; Zasielanie obchodných ponúk formou sms a newsletterov, aby sme Vás informovali o najnovších zľavách, posledných novinkách, novom tovare, promo akciách a iných sú visiacich informáciách; Zodpovedanie Vašich otázok a vybavovanie reklamácií; Zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových. Čo nás oprávňuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov: 1/ plnenie kúpnej zmluvy – na základe Vášho nákupu v našej predajni; 2/ Váš súhlas –  najmä súhlas so zasielaním sms a  newsletterov a so súvisiacimi marketingovými ponukami; 3/ splnenie právnych povinností – najmä v súvislosti s daňovými a inými predpismi; 4/ ochrana našich oprávnených záujmov. Aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktoré si u nás môžete písomne uplatniť: a) požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom; b) na opravu a doplnenie poskytnutých osobných údajov; c) na vymazanie poskytnutých osobných údajov (právo „na zabudnutie“); d) na obmedzenie spracovania osobných údajov; e) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov; f) právo na prenos osobných údajov na iného prevádzkovateľa; g) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov; h) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame iba po dobu nevyhnutnú pre vyššie uvedené účely (spravidla 20 rokov), ak nebude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder